Image

TeleoriginUrządzenia naukowe

Dostarczamy innowacyjne narzędzia uczelniom technicznym, medycznym i instytucjom naukowym, dzięki czemu wspieramy rozwój nauki, technologii i dodajemy swój wkład w rozwój przyszłości. Jesteśmy dumni z tego, że nasze systemy i urządzenia są wykorzystywane po to, by tworzyć lepsze jutro.

Nauka to klucz do przyszłości

W ramach różnych projektów naukowo-badawczych współpracujemy z uczelniami technicznymi i instytutami. Realizujemy projekty w zakresie projektowania i wykonywania przyrządów do badań sejsmicznych, medycznych i bezpiecznej transmisji danych w sieciach IoT. Nasz zespół naukowców i inżynierów wspiera badaczy w rozwiązywaniu zaawansowanych problemów w ramach międzynarodowych programu Horizon 2020 – największym programie badawczo-innowacyjnym w Europie przewidzianym na lata 2014-2020. W ramach różnych projektów naukowo-badawczych współpracujemy z uczelniami technicznymi i instytutami. Realizujemy projekty w zakresie projektowania i wykonywania przyrządów do badań sejsmicznych, medycznych i bezpiecznej transmisji danych w sieciach IoT. Nasz zespół naukowców i inżynierów wspiera badaczy w rozwiązywaniu zaawansowanych problemów w ramach międzynarodowych programu Horizon 2020 – największym programie badawczo-innowacyjnym w Europie przewidzianym na lata 2014-2020.

W ramach projektów badawczych realizowanych przez Teleorigin opracowujemy nowe technologie i rozwiązania. Pracujemy też jako podwykonawcy grup badawczych, realizując wybrane zadania techniczne i technologiczne. Przykładem może być projekt SafeTIME, w ramach którego opracowujemy nowoczesne metody stemplowania znacznikami czasu danych w sieciach IoT. Bezprzewodowa transmisja danych stała się bezpieczniejsza i wiarygodniejsza. Technologia pozwala na stemplowanie znacznikiem czasowym nawet na prostych platformach IT, opartych na mikrokontrolerach ze znacznie ograniczonymi zasobami.

Nasze rozwiązania telemetryczne pracowały przez 6 lat w trudnych warunkach jaskiniowych, gdzie przekazywały do centralnego serwera dane o wstrząsach sejsmicznych. Po latach niezawodnej pracy, badania są kontynuowane przy użyciu nowej generacji światłowodowych, rotacyjnych sejsmografów o czułości rzędu 2·10-8 rad/s/√Hz. Rejestrują one ruchy sejsmiczne Płyty Europejskiej. Jako podwykonawca w ramach projektu badawczego opracowaliśmy innowacyjny aparat do domowej diagnostyki z wykorzystaniem reometrii impedancyjnej. W przyszłości pozwoli on wykonywać niektóre kardiologiczne badania diagnostyczne w znacznie większej skali w warunkach domowych. Jest to jedno z pierwszych na świecie urządzeń do domowej reometrii impedancyjnej, które transmituje badanie bezpośrednio do systemu telemedycznego.

Opracowany przez nas aparat do diagnostyki bezdechu sennego (OSAS) pozwala pacjentom na wykonywanie badań przesiewowych w celu wykrycia tego groźnego schorzenia w komfortowych warunkach domowych. Dotychczas było to możliwe wyłącznie w szpitalach lub specjalnych SleepLabach. Technologia ta znacznie zmniejsza koszty wykonania badania diagnostycznego.